28 Mayıs 2022- Cumartesi
Hiperlipidemi Kursu

Saat C Salonu
09:00-10:30 Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Kendirci
  09:00-09:45 Hiperlipidemilerin Sınıflaması ve Genetiği
Konuşmacı: Dr. Ali Dursun
  09:45-10:30 Hipertrigliseridemiler
Konuşmacı: Dr. Mahmut Çoker
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Oturum Başkanı: Dr. Fatma Tuba Eminoğlu
  11:00-11:45 Hiperkolesterolemiler
Konuşmacı: Dr. Çiğdem Seher Kasapkara
  11:45-12:30 Nadir Hiperlipidemi Nedenleri
Konuşmacı: Dr. Ertuğrul Kıykım
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Oturum Başkanı: Dr. Hasan Önal
  13:30-14:15 Hiperlipidemi Taramaları
Konuşmacı: Dr. Fatih Kardaş
  14:15-15:00 Hiperlipidemilerde Yeni Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Deniz Kor29 Mayıs 2022- Pazar
5. KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARI DİYETİSYENLİĞİ KURSU
1. GÜN

Saat C Salonu
13:00-13:45 AÇILIŞ
Dr. Hülya Gökmen Özel, Pediatri Diyetisyenliği Derneği Başkanı
Dr. Nur Arslan, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Başkanı

Fenilketonüri
Oturum Başkanları: Dr. Fatoş Tanzer, Dr. Gülden Köksal

Fenilketonüri
Konuşmacı: Dr. Aynur Küçükçongar Yavaş

Fenilketonüride Beslenme Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Hülya Gökmen Özel
14:30-15:00 Kahve Arası
15:00-15:45 Tirozinemi Tip I
Oturum Başkanları: Dr. Ebru Canda, Dr. Nevra Koç

Tirozinemi Tip I
Konuşmacı: Dr. Tanyel Zübarioğlu

Tirozinemide Tip I’de Beslenme Tedavisi
Konuşmacı: Dyt. Tuğçe Kartal
15:45-16:30 Homosistinüri
Oturum Başkanları: Dr. Ebru Canda, Dr. Nevra Koç

Homosistinüri
Konuşmacı: Dr. Emel Çakar

Homosistinüri’de Beslenme Tedavisi
Konuşmacı: Dyt. Furkan Yolcu30 Mayıs 2022- Pazartesi
5. KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARI DİYETİSYENLİĞİ KURSU
2. GÜN

Saat C Salonu
09:00-09:45 Akçaağaç Şurubu İdrarı Hastalığı (MSUD)
Oturum Başkanları: Dr. Hülya Gökmen Özel, Dr. Fatih Kardaş

MSUD
Konuşmacı: Dr. Engin Köse

MSUD’de Beslenme Tedavisi
Konuşmacı: Dyt. Damla Yıldırım
09:45-10:30 Üre Siklus Defektleri
Oturum Başkanları: Dr. Hülya Gökmen Özel, Dr. Fatih Kardaş

Üre Siklus Defektleri
Konuşmacı: Dr. Şahin Erdöl

Üre Siklus Defektlerinde Beslenme Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Nurcan Bağlam
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Glikojen Depo Hastalıkları
Oturum Başkanları: Dr. Gülden Köksal, Dr. Mehmet Gündüz

Glikojen Depo Hastalıkları
Konuşmacı: Dr. Aslı İnci

Glikojen Depo Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Nevra Koç
11:45-12:30 Olgu Çalışmaları
Moderatörler: Hülya Gökmen Özel, Nevra Koç, Nurcan Bağlam, Furkan Yolcu, Damla Yıldırım, Tuğçe Kartal 
Katılımcılar 6 gruba ayrılacaktır
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Olgu Çalışmaları
Moderatörler: Hülya Gökmen Özel, Nevra Koç, Nurcan Bağlam, Furkan Yolcu, Damla Yıldırım, Tuğçe Kartal 
Katılımcılar 6 gruba ayrılacaktır
14:15-14:45 Kahve Arası
14:45-15:30 Olgu Çalışmalarının Sunumu ve Tartışılması
Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Önenli Mungan, Dr. Hülya Gökmen Özel
KAPANIŞ